Search
 • Papers


Search results

 1. Dmitry Ivanov, Alexander Ipatov, Dmitry Marshalov, Gennadiy Ilin, Iskander Gayazov, Evgeny Khvostov, Andrey Mikhailov, Sergey Kurdubov, Sergey Serzhanov, Ilia Bezrukov, Viktor Stempkovsky, Alexander Vytnov, Igor Surkis, Valery Olifirov, Andrey Dyakov, Ismail Rahimov: Russian New Generation VLBI Network // IVS 2022 General Meeting Proceedings, Edited by Kyla L. Armstrong, Dirk Behrend, and Karen D. Baver NASA/CP–20220018789, 37–41 (2023)
 2. Evgeny Nosov, Dmitry Marshalov, Leonid Fedotov, Yuri Bondarenko, Ismail Rahimov: Using the Multifunctional Digital Backend System on Radio Telescopes of Svetloe Observatory // IVS 2022 General Meeting Proceedings, Edited by Kyla L. Armstrong, Dirk Behrend, and Karen D. Baver NASA/CP–20220018789, 77–81 (2023)
 3. Yuriy Vekshin, Voytsekh Ken, Sergei Kurdubov: Optimal Signal Averaging Time in VLBI Sessions // IVS 2022 General Meeting Proceedings, Kyla L. Armstrong, Dirk Behrend, and Karen D. Baver (eds), 144–147 (2023)
 4. I. A. Bezrukov, A. I. Salnikov, V. V. Vasilyev, A. V. Vylegzhanin: Operational Experience of Buffering and Data Transmission Systems During 2012–2022. Development Prospects // Transactions of IAA RAS, issue 64, 9–14 (2023)
 5. V. A. Samodurov, R. D. Dagkesamanskij, A. S. Pozanenko, A. V. Dolgushev, E. A. Isaev, V. V. Oreshko: Detection of Radio Emission from Cascade Showers of High-Energy Cosmic Rays in many Years Observations Using the Meter-Wave Radio Telescope BSA of LPI // Transactions of IAA RAS, issue 67, 8–13 (2023)
 6. V. B. Burmistrov, Е. V. Burmistrov, I. S. Gayazov, G. N. Il’in, A. V. Ipatov, Yu. V. Katsev, V. V. Koval, А. F. Kornev, V. А. Mitryaev, I. А. Rahimov, S. G. Smolentsev: Modernization of «Sazhen-TM» Satellite Laser Ranging System at the «Svetloe» Observatory // Transactions of IAA RAS, issue 66, 3–10 (2023)
 7. S. A. Grenkov, I. A. Rahimov, L. V. Fedotov: Registration of Narrowband Cosmic Radio Emissions with Multifunctional Digital Backend System // Transactions of IAA RAS, issue 66, 11–17 (2023)
 8. S. A. Grenkov, L. V. Fedotov: Synchronization and Delay Stability of Signals in the Multifunctional Digital Backend of Radio Telescope // Transactions of IAA RAS, issue 67, 14–23 (2023)
 9. N. B. Zheleznov, M. V. Lukashova, G. A. Kosmodamianskiy, N. I. Glebova: Astronomical yearbooks of institute of applied astronomy of RAS // Физика космоса, Труды 50-й Международной студенческой научной конференции (Екатеринбург, 30 января – 3 февраля 2023 г.), 29–36 (2023)
 10. D. V. Ivanov, I. A. Rakhimov, A. A. Diakov, V. G. Olifirov, G. N. Ilin, N. G. Peterova, N. A. Topchilo, A. V. Ipatov, T. S. Andreeva, E. Yu. Khvostov, V. Yu. Bykov: Results of Solar Research Based on Observations of Solar Eclipses at the IAA RAS radio Telescopes for the Period 1999–2022 // Transactions of IAA RAS, issue 65, 7–22 (2023)
 11. S. L. Kurdubov, A. B. Serbin: Accounting for the Structure of a Radio Source in the Processing of Geodetic VLBI Observations Using the 0014+813 Source as an Example // Transactions of IAA RAS, issue 66, 18–28 (2023)
 12. A. A. Osetrova, O. A. Titov, A. E. Melnikov: Search for the Radio Sources with a Significant Change in the Coordinates // Transactions of IAA RAS, issue 64, 38–45 (2023)
 13. S. R. Pavlov, Yu. S. Bondarenko, D. A. Marshalov: Lunar Radar Mapping Technique // Transactions of IAA RAS, issue 67, 3–7 (2023)
 14. V. A. Samodurov, S. A. Tulbashev, M. O. Toropov, A. V. Dolgushev, V. V. Oreshko, S. V. Logvinenko, E. A. Isaev: Statistics of Detections of Impulse Signals in the Sky Area with Declinations from +52° to +56° at a Frequency of 111 MHz // Transactions of IAA RAS, issue 66, 37–44 (2023)
 15. F. F. Karpeshin, L. F. Vitushkin: On the Problems of Creating a Nuclear-Optical Frequency Standard Based on $^{229}Th$ // Transactions of IAA RAS, issue 65, 23–28 (2023)
 • 1
 • 2
Show all