Search
  • Papers


Search results

  1. A. A. Evstigneev, V. K. Chernov, O. Eu. Evstigneeva, I. A. Ipatova, Eu. Yu. Khvostov, A. P. Lavrov, I. A. Pozdnyakov, Yu. V. Vekshin, M. B. Zotov: RT-13 VLBI Receivers // Transactions of IAA RAS, issue 55, 36–40 (2020)
  2. А. A. Evstigneev, Y. V. Vekshin, O. G. Evstigneeva, M. B. Zotov, A. S. Lavrov, V. V. Mardyshkin, I. A. Pozdnyakov, E. Y. Khvostov, I. V. Shakhnabiev: The Ultra-Wideband Receiving System for RT-13 Radio Telescope in “Svetloe” Observatory // Transactions of IAA RAS, issue 46, 50–56 (2018)
  3. O. Evstigneeva, A. Evstigneev, E. Khvostov, M. Zotov, I. Ipatova, I. Pozdnyakov, V. Mardyshkin, Yu. Vekshin, A. Lavrov: The RF units of ultra wideband receiving system for the obser-vatory "Svetloe" RT-13 radio telescope // Transactions of IAA RAS, issue 46, 132–138 (2018)
  4. V. Chernov, A. Evstigneev, O. Evstigneeva, D. Ivanov, A. Ipatov, I. Ipatova, E. Khvostov, A. Lavrov, V. Mardyshkin, I. Pozdnyakov, Y. Vekshin, M. Zotov: The S/X/Ka Receiving System for Radio Telescope RT-13 of the “Quasar” VLBI Network // Transactions of IAA RAS, issue 41, 79–84 (2017)
  5. A. Evstigneev, A. Berdnikov, O. Evstigneeva, D. Marshalov: New C-band Receiver for RT-32 Radio Telescope IAA RAS “Quasar” Network // Transactions of IAA RAS, issue 41, 53–56 (2017)
  6. A. Evstigneev, O. Evstigneeva, E. Khvostov, A. Lavrov, V. Mardyshkin, I. Pozdnyakov: The Ultra-Wideband Receiver System for RT-13 Radio Telescope IAA RAS “Quasar” Network // Transactions of IAA RAS, issue 41, 49–51 (2017)
  7. A. A. Evstigneev, O. G. Evstigneeva, A. S. Lavrov, V. V. Mardyshkin, I. A. Pozdnyakov, E. Y. Khvostov: The Results of the Wideband Receiving System Development for the RT-13 Radio Telescope // Transactions of IAA RAS, issue 35, 98–103 (2015)